Implementace IT infrastruktury pro datové sítě

Konzultace

Pro hodnocení a výběr návrhů předkládaných podřízenými útvary poskytujeme vedení společností konzultace. Pomáháme vytvářet směrování IT oddělení, výsledkem může být vypracování strategie rozvoje ICT, založené na auditu sítě, serverů, nasazení VoIP nebo celé stávající infastruktury zahrnující data storage, networking, bezpečnost nebo kompletní datacentrum.

Analýza a audit ICT

Vyhodnotíme stav, slabá místa, konkrétní rizika a hrozby z pohledu provozovaného ICT. Provedeme penetrační testy. Identifikujeme používání nelegálního software. Na základě těchto činností a našich znalostí a zkušeností navrhneme vhodná opatření nebo vypracujeme interní směrnice, řešící bezpečnostní rizika organizace ve vztahu k ICT infrastruktuře, realizujeme bezpečnostní audit. Navrhneme možná opatření pro monitorování nebo omezení dostupnosti vybraných aplikací jako Facebook, Skype atp. nebo konkrétního obsahu.

Dodávky a správa databází

V rámci našich standardních služeb jako je správa databází (Oracle, SQL), software (Microsoft, Linux, WMware) a hardware, provádíme odbornou instalaci a konfiguraci síťové infrastruktury (Audiocodes, Cisco, Cyberoam, Fortinet, HP, Tipping Point), serverů, pracovních stanic a periferií (Dell, HP, IBM). Na starost si bereme i následnou údržbu, nabízíme možnost pravidelného zálohování, profylaxe zařízení, zabezpečení dat, kvalitní kybernetickou ochranu.

Internet konektivita a IT sekurita

Zákazníkům pomůžeme vybrat bezpečné připojení k Internetu, které se pro činnost zákazníka hodí nejlépe. Navrhujeme a zajišťujeme VPN sítě, VPN klienty podle aktuálních potřeb, zabýváme se správou webových i aplikačních serverů.

Dokumentace

Poskytujeme zpracování uživatelské a projektové dokumentace – plán ICT projektu. Rozsah nabízené projektové dokumentace může zahrnovat: evidenci rozpočtu projektu, vyhodnocování projektových rizik, zpracování podkladů pro rozhodování, zápisy z vedení projektu, doporučení pro řídicí výbor projektu dle potřeb klienta.

Dohled ICT, SLA Podpora

Nabízíme nepřetržitou podporu na telefonu i online portálu, jako jednu z forem pomoci z oblasti informačních technologií.

V poslední části projektu poskytujeme odbornou pomoc při zajišťování servisní smlouvy na celé řešení nebo jen produkt, včetně zajištění návaznosti na již existující servis souvisejících systémů. Větší firemní infrastrukturu není možné uhlídat standardními prostředky. Kvalitní dohledový systém sleduje důležité parametry technické infrastruktury, funkčnost jednotlivých komponent a není třeba se spoléhat pouze na informace od IT pracovníků nebo stížnosti uživatelů. S pomocí dohledu máte informace pro řízení ICT s potřebným předstihem.