Realizace nasazení IT security, bezpečnosti a ochrany dat

Bezpečnostní audity, instalace prvků síťové bezpečnosti, VPN pro pobočky a klienty

Nabízíme realizaci komplexní ochrany dat a informací, nekončící proces v pro každou zodpovdnou firmu bránící svá aktiva. Poskytujeme konzultační služby kybernetické bezpečnosti. Vycházíme z analýzy a vydefinování rizik, naplánujeme bezpečnostní politiku pro ochranu dat a informací, včetně rozboru stávajícího stavu zabezpečení a návrhu nápravných opatření v rámci stávající sítě. Naši konzultanti vám poradí také v oblasti ochrany osobních údajů GDPR.

Nabízíme zkušenosti z velkých projektů

Pomůžeme Vám dosáhnout vysokého zabezpečení počítačové sítě a internetové komunikace, čeká na nás přibližně tento rozsah:

  • Identifikace slabých míst v zabezpečení IT
    • Testy zranitelnosti a čerpání dat
    • Penetrační testy
    • Analyzovat a objevit zásadní hrozby
  • Návrh bezpečnostních opatření a jejich realizace
  • Odsledovat efektivitu dodaného systému bezpečnosti
  • Nastavit systém pro zákonné povinnosti, požadavky státu

Zanalyzujte bezpečnost své sítě

Prováděný Test zranitelnosti je automatizovaný inteligentní proces, který detekuje v delším čase na Vaší síti rizika a hrozby, před skutečnýcm útokem a zcizením dat. Penetrační testy systémů, zejména síťové infrastruktury, jsou prováděny simulací reálného útoku.

Bezpečnostní nedostatky odhalíme včas a navrhneme nápravná opatření. Nečekejte na nervy s odstaňováním následků útoku, obnovu dat dle Vašeho Recovery plánu.

Rádi Vás navštívíme a zdarma odkonzultujeme Vaše potřeby včetně vypracování výchozího návrhu firemního zabezpečení, k možnému poptání cenové nabídky na realizaci.