IT služby Symbion

Společnost Symbion zajišťuje od svého založení (2009) svým zákazníkům z nejrůznějších oborů podnikání, ze soukromého i veřejného sektoru, komplexní realizace řešení pro efektivní ICT management.

Své letité zkušenosti nabízí i v rovině plánování a řízení rozsáhlých projektů datových sítí s IT infrastruktury. Pomáhá při na implementaci moderních informačních a komunikačních technologií, rozhodování o investicích do informačních a komunikačních technologií: ICT infrastruktury, IT technologií, dohledových a monitorovacích systémů.

Konzlutační činnost v přípravné fázi, zpracování návrhů investic od firemní datové sítě po datové centrum, podložené letitými zkušenostmi z dodávaných IT realizací:

Společnost se věnuje také vývoji softwarových aplikaci, včetně poskytování příslušných služeb. Produkovaný software jsou řízené projekty a výstupem pak aplikace s vysokou přidanou hodnotou.

Podnikové informační technologie dávno neplní podpůrné funkce zajišťující fungování provozu firem, organizací. Dnešní standard očekávaný od informačních technologií je zajištění permanentního přístupu a sdílení informace. ICT zodpovídá za snadnou, rychle dostupnou formu dat, bez kterých dnes provoz společností nemůže existovat. Informační technologie musí garantovat nejen rychlou komunikaci, ale také správné zabezpečení, ochranu dat, tj. efektivní a korektní využívání informačních zdrojů.

Certifikace ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-01 je v současnosti pozastavena.

Náš cíl

Vaše IT Vám má přinášet vyšší produktivitu práce, úspory a další konkurenční výhody. Naše ověřená cesta vede skrze řešení požadavků v komplexním pojetí a poskytování služeb zaměřených na skutečné potřeby našich ochodních partnerů viz reference.