Vývoj software

Měníme představy a očekávání ve Vaše aplikace, zajišťujeme vývoj software, který Vám přinese požadovaný efekt a radost s ním pracovat. Tvoříme aplikace pro administraci, obchod i výrobu, které usnadňují Vaši práci, fungují rychle a spolehlivě.

Klademe důraz na analytickou fázi řešeného procesu. Se znalostí faktu, že bez promyšlení všech fází vyrobit očekávané nelze, proto Vás bereme jako součást našeho projektového týmu. To jsou základní kameny pro to, abychom společně neztráceli čas při implementaci a zvládli termíny bez nervů, bez neshod a následných předělávek.

Aktivně s Vámi vyřešíme integraci nové aplikace do existujících systémů. S vědomím, že univerzální technologie neexistuje, vybíráme konkrétní technické řešení pro každý projekt zcela individuálně. Máme tým profesionálů na C#, PHP, JavaScript, Node.js, Microsoft Access, Outlook plugin / Microsoft .NET .

Troufáme si tvrdit, že víme, že provoz Vaší firmy generuje spoustu dat a ty navíc často pochází z rozdílných systémů. Pokud vnímáte, že data nevyužíváte efektivně, zajistíme Vám, aby ty důležité byly srozumitelně, přehledně, snadno a včas tam, kde je potřebuje mít. Zpracovat umíme Reporting Services / SQL Server Integration Services / Crystal Reports / mySQL / LMDB /Microsoft SQL Server / Microsoft Access.

Vývoj software u nás zahrnuje tyto fáze a služby:

 • Konzultace / Analýza
  Sběr požadavků zadavatele a uživatelů, následná výchozí analýza je základem pro systémovou analýzu aplikace.
 • Vývoj aplikace
  Návrh architektury, datového modelu, dílčích modulů tříd a komponent. U složitějších aplikací také návrh systémové platformy. Programování aplikace ve zvoleném prostředí, případně bývá zapracována etapa prototypu.
 • Testování / Implementace
  Kontrola zda aplikace odpovídá očekávání, plní stanovené cíle.
 • Integrace / Školení a dokumentace
  Propojení na další systémy uživatele, proškolení personálu pro úspěšné zavedení do provozu.
 • SLA podpora
  Zajištění okamžité pomoci a dalšího rozvoje aplikace.