O nás

Společnost Symbion zajišťuje od svého založení (2009) svým zákazníkům z nejrůznějších oborů podnikání, ze soukromého i veřejného sektoru, komplexní řešení pro efektivní provozování IT (ICT).

Své rozsáhlé zkušenosti nabízí i v rovině plánování a řízení rozsáhlých projektů datové infrastruktury. Pomáhá při na implementaci moderních informačních a komunikačních technologií, rozhodování o investicích do informačních a komunikačních technologií: ICT infrastruktury, IT technologií, dohledových a monitorovacích systémů.

Společnost se věnuje také vývoji softwarových aplikaci, včetně poskytování příslušných služeb. Produkovaný software jsou řízené projekty a výstupem pak aplikace s vysokou přidanou hodnotou.

Podnikové informační technologie dávno neplní podpůrné funkce zajišťující fungování provozu firem, organizací. Dnešní standard očekávaný od informačních technologií je zajištění permanentního přístupu a sdílení informace. ICT zodpovídá za snadnou, rychle dostupnou formu dat, bez kterých dnes provoz společností nemůže existovat. Informační technologie musí garantovat nejen rychlou komunikaci, ale také správné zabezpečení, ochranu dat, tj. efektivní a korektní využívání informačních zdrojů.

Náš cíl

Vaše IT Vám má přinášet vyšší produktivitu práce, úspory a další konkurenční výhody. Naše ověřená cesta vede skrze řešení požadavků v komplexním pojetí a poskytování služeb zaměřených na skutečné potřeby našich ochodních partnerů viz reference.


Od roku 2015 jsme pozastavili obnovu certifikátů ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-01.