Příprava, řízení a realizace dodávek IT

Efektivita a dostupnost IT služeb

V jednoduchosti je síla a ta je prostředkem k Vašemu úspěchu. Stejně tak kvalita služby, aby přinášela co možná největší užitek. Naši kvalifikovaní pracovníci Vám pomohou nalézt nové přístupy, zvýšit efektivitu současných řešení, minimalizovat finanční prostředky spojené s implementací ICT řešení.

Můžeme odpovědně realizovat Vaše cíle s odstupem, bez vazby na interní pracovní vztahy, které mohou působit proti cílům zadavatele.

Příprava a řízení projektu ICT

Zaměřujeme se také na plánování a řízení projektů v oblasti informačních systémů a komunikačních technologií. Nabízíme profesionální přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových produktů respektive služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě s termínu.

Klientům z řad malých a středních firem, tak mezinárodním korporacím, nabízíme i služby, které jim pomohou identifikovat a zamezit zneužívání informačních technologií, tj. nalézt rezervy společnosti. Ve finále rozšíříme prostor pro vlastní podnikání/činnost klienta, zvýšíme produktivitu práce a v neposlední řadě zefektivníme využití finančních zdrojů.

Implementace software

Poskytujeme služby v oblasti konzultací, návrhu a dodávek zakázkových softwarových aplikací, z oblasti obchodu, služeb, výroby, financí. Klademe důraz na analytickou fázi procesu každého klienta. Se vědomím faktu, že bez zajištění všech fází softwarového vývoje vyrobit očekávaný produkt nelze, nabízíme agilní vývoj software.