Napájení PoE

Power over Ethernet

Napájení přes ethernet síť, přesně to zajišťují PoE zdroje. POE prvky zajišťují přívod napájení v místech, kde není k dispozici silová zásuvka 230 V. Jde o zařízení jako IP kamery, WiFi AP, dále také switche i routery LAN. Při instalaci tak lze eliminovat potřebu dotažení samostatného napájecího kabelu, který zpravidla vede paralelně se síťovým (internet, Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6a) kabelem. Nejnovější standard IEEE 802.3bt definuje napájení pro zařížení 60..90 W při napájení přes datový kabel.

Pasivní PoE

Není standardizováno, při výběru a zapojení zařízení je nutné ověřit jeho požadované napájení (shoda napětí zařízení versus PoE zdroje). Na konci kabelu býval umístěn extraktor napětí, který je dnes většinou integrován v IP zařízení (typicky jednotky pro bezdrátové spoje, IP kamery, IoT prvky, ...).

Také není vždy pravda, že pro pasivní PoE bývají využity jen volné vodiče datového kabelu, po kterých se pustí napájení. Pasivita PoE zdroje znamená, že napájecí napětí v kabelu je stále přítomno bez ohledu na připojené zařízení a připojení k takovému kabelu způsobí destrukci pro nekompatibilní nekompatibilního zařízení. 

Napájení PoE varitanta A a B

Obr. Ilustrativní schéma POE napájení typu 1 A vs. B, typ 1 (PSE, Power Sourcing Equipment) napájí do příkonu 15,4 W, typ 2 má dvojnásobný výkon na 30 W.

Typ 3 a typ 4, oba standardizované na podzim 2018, poskytují výkony na 60 W a 90 W. Otevřely dveře pro rozmístění internet zařízení s větší spotřebou, jakou jsou PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kamery, navigační televizory v budovách, interaktivní displeje a informační kiosky.

Aktivní PoE

Definují je standardy IEEE 802.3:

  • IEEE 802.3af (zatížení do 15,4 W),
  • IEEE 802.3at (do 33,6 W) a
  • IEEE 802.3bt (až 90 W).

Napájecí napětí je ca 48 V, jeho výše je určena s ohledem na ztráty vedení. Aktivní PoE zdroje datový kabel nenapájí, pokud není detekována potřeba připojeného zařízení. Nejjednodušší princip vyhodnocení je měření impedance mezi vodiči připojeného zařízení, ty jsou standardně rozpojeny. Zdroj po připojení zařízení pomocí krátkého pulsu nízkého napětí identifikuje připojený prvek, pokud naměří odpovídající hodnotu proud (správný odpor), je napájení do datového vodiče připojeno. Pokud jej nedetekuje (typicky notebook apod.), napájení se nespustí.

 Ilustrativní schéma k IEEE 802.3bt's PoE++

Obr. Ilustrativní schéma k IEEE 802.3bt's PoE++

Zdrojová část technologie POE, alias PSE, dodává do datového kabelu napětí nejvýše 57 V. Splňuje tedy limit 60 V normy bezpečného nízkého napětí (SELV) a tím odpadá nutnost instalace kvalifikovanými elektrikáři a zjednodušuje celou instalaci.
 

Více naleznete těchto v kategoriích