Optické transceivery přehled

Užívané zkratky

OC, Optical Carrier
Série fyzických protokolů (OC-1, OC-2, OC-3 atd.) definovaných pro standard přenosu technologií SONET. Základní rychlost je 51,84 Mb/s (OC-1), další stupně jsou násobky této rychlosti podle čísla v označení protokolu. Používá se hlavně v USA, v Evropě je operátory používaný spíše standard SDH.

SDH, Synchronous Digital Hierarchy
Standard definující formáty a rychlosti pro přenosy dat po optických kabelech. SDH je obdoba amerického standardu SONET, včetně základní rychlosti STM-1 155,52 Mb/s.

STM-1, STM-2, STM-3, STM-4, Synchronous Transport Module Level 1..4
Jeden z mnoha formátů SDH, specifikující strukturu rámců pro linky 155,52 Mb/s používaný pro přenosy v operátorských sítích. Další stupně (STM-4, STM-16) jsou násobky základní rychlosti.

Fiber Channel
Gigabitová přenosová technologie primárně používaná v SAN (Storage Area Network) sítích pro propojení diskových a datových polí např. se servery. Pracuje většinou redundantně, ale nasazuje se někdy i na spoje bod-bod. Jako přenosové médium slouží nejen optické, ale i metalické kabely. Fiber Channel produkty jsou dostupné ve verzích 1, 2, 4 a 8Gbps. V současnosti již existuje standard na 10Gb.

GE, Gigabit Ethernet
Technologie typu Ethernet zajišťující přenosovou rychlost až 1Gbps. Definována byla standardem IEEE 802.3z v roce 1998 (pro optické kabely 1000BASE-SX, 1000BASE-LX a 1000BASE-CX pro vyvážené stíněné metalické kabely s dosahem jen 25m) a rozšířena byla v roce 1999 standardem IEEE 802.3ab (pro metalické kabely Cat5e, Cat6 - 1000BASE-T). Od vydání standardu IEEE 802.3ab došlo k postupnému rošíření této technologie z páteřních spojů až do dnešní podoby, kdy je běžné připojování koncových uživatelů touto rychlostí.

10G, Gigabit Ethernet
Technologie typu Ethernet zajišťující přenosovou rychlost až 10Gbps. Definována byla standardem IEEE 802.3ae v roce 2002.

DMI, DDM, DDMI
Sada diagnostických funkcí optického transceiveru dle standardu MSA SFF-8472. Transceivery vybavené digitální diagnostikou umožňují i vzdáleně v reálném čase sledovat provozní teplotu, napětí, výkon vysílače, úroveň přijímaného signálu a další údaje související z provozem optického transceiveru. Pomocí této sady funkcí lze, tady pokud to daný prvek (router, switch) podporuje, sledovat provozní teplotu, provozní napětí, úroveň vysílaného signálu i úroveň signálu přijímaného na přijímači atd.